نمونه سورس و کد CAPTCHA در ASPX vb.net

کاربران عزیزان اگر به دنبال این موضوعات ( CAPTCHA در ASP.NET - کپچا در ASPX VB.NET - کپچا در VB.NET - سورس و کد CAPTCHA در ASPX vb.net - ) می گردید پس با ما همراه باشید لینک دانلود در پایین قرار دارد

برای دانلود کلیک فرمایید

برای دیدن توضیحات بییشتر کلیک فرمایید