دانلود نرم افزار برای صرف فعل ماضی

کاربران عزیزان اگر به دنبال این موضوعات ( صرف فعل ماضی - صرف فعل - فعل ماضی التزامی - فعل ماضی بعید - فعل ماضی نقلی - فعل ماضی استمراری - فعل ماضی ساده - ) می گردید پس با ما همراه باشید لینک دانلود در پایین قرار دارد

برای دانلود کلیک فرمایید

برای دیدن توضیحات بییشتر کلیک فرمایید